ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นอีสาน"

แก้ไขลิงก์ให้ถูกต้อง
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ 58.8.120.206 (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Alifshinobi.ด้วย[[WP:iScript...)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
(แก้ไขลิงก์ให้ถูกต้อง)
== อ้างอิง ==
* เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. '''ภาษาถิ่นตระกูลไทย.''' กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
* อีสานร้อยแปด. '''พจนานุกรมภาษาอีสาน.''' อีสาน : httphttps://esan108.com/dic.
 
{{ภาษาในประเทศไทย}}
ผู้ใช้นิรนาม