ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== สัญลักษณ์ ==
<gallery mode="packed" heights="150">
ไฟล์:Logo SPU.png|<center>ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ใช้ภายในมหาวิทยาลัย เช่นเอกสารสำคัญ และเป็นเครื่องหมายบนชุดนักศึกษาและบนชุดครุยวิทยฐานะ</center>
ไฟล์:New logo spu (Converted).png|<center>เครื่องหมายประจำมหาวิทยาลัย ใช้เป็นเครื่องหมายในการสื่อสารที่เป็นแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถจดจำและมีความน่าเชื่อถือต่อองค์กร</center>
ไฟล์:Flag of Sripatum University.png|<center>ธงประจำมหาวิทยาลัย</center>
ผู้ใช้นิรนาม