ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ"

(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การพูดคำเมืองในสมัยปัจจุบัน ==
การพูดคำเมืองที่เป็นประโยคแบบดังเดิมนั้นหายากแล้วเนื่องจากมีการรับอิทธิพลภาษาไทยภาคกลาง ทั้งในสำเนียงและคำศัพท์ ส่วนนี้จะเป็นส่วนรวบรวม ประโยค กำเมือง ดั้งเดิม
* กิ๋นข้าวแล้วกา = ทานกินข้าวแล้วหรือยังใช่ไหม
* ยะอะหยั๋งกิ๋นก่อหยั๋งกิ๋นกา = ทำอะไรทานหรือกินหรอ
* ไปตังใดมา = ไปแถว(ที่)ไหนมา
 
การพูดคำเมืองผสมกับภาษาไทยนั้น คำเมืองจะเรียกว่า แปล๊ด (ปะ-แล๊ด, ไทยแปล๊ดเมือง) ซึ่งโดยมากแล้วมักจะพบใน คนที่พูดคำเมืองมานาน แล้วพยายามจะพูดไทย หรือ คนพูดภาษาไทยพยายามจะพูดคำเมือง เผลอพูดคำทั้ง ๒ ภาษามาประสมกัน
ผู้ใช้นิรนาม