ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| chairman = รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต
| anthem = บัวเบิกบาน
| free_label = ต้นไม้
| treefree = [[ปาล์ม|ปาล์มขวด]], [[บัวหลวง|ดอกบัวหลวงสีชมพู]]
| มาสคอต =
| colours = <span style="color:deepskyblue">██</span> [[สีฟ้า]] <br/> <span style="color:deeppink">██</span> [[สีชมพู]]
ผู้ใช้นิรนาม