ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| language = ภาษาที่มีการเรียนการสอน
{{flagicon|THA}} [[ภาษาไทย]]<br>{{flagicon|UK}} [[ภาษาอังกฤษ|ภาษาอังกฤษ]]<br>{{flagicon|China}} [[ภาษาจีนกลาง|ภาษาจีน]]
|grades = มัธยมศึกษาปีที่ 1–6
| area = 170 ไร่
| head_name =ผู้อำนวยการ
| head = นายวิชัย ปุรัน
| motto =
| song = มาร์ช โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
| colours = {{color box|Orange}}{{color box|Black}} [[แสด]]-[[ดำ]]
| นักเรียน = 1,020 คน <small>ปีการศึกษา 2561</small><ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719 จำนวนนักเรียน]</ref>
| website = http://www.nukul.ac.th
| free_label2 = ต้นไม้ประจำโรงเรียน
 
'''โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา''' ({{lang-en|Loei Anukul Wittaya School}}), ([[อักษรย่อ]] : ล.อ.ว)เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษา|โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]]สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตั้งอยู่เลขที่ 251 [[ถนนมลิวรรณ]] ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน]</ref>
 
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย]] และยังเป็นโรงเรียนพี่น้องกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
 
== ประวัติ ==
 
ปัจจุบัน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 2 หลัง อาคารชั่วคราว 1 หลัง หอประชุมใหญ่ 2 ชั้น 1 หลัง โรงยิม 1 หลัง<ref>[http://www.nukul.ac.th/790101/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99 จำนวนอาคารเรียน]</ref> ภายใต้การนำของท่านผู้อำนวยการ นายวิชัย ปุรัน
 
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย]] และยังเป็นโรงเรียนพี่น้องกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
1,686

การแก้ไข