ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล"

 
ในปี พ.ศ. 2492 จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้นที่ถนนประสานมิตร ต่อมาใน พ.ศ. 2496 เลื่อนฐานะเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และเป็น "มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" ในปัจจุบัน โดยได้ดำรงตำแหน่งอธิการคนแรกระหว่าง พ.ศ. 2497-2499
 
ในปี พ.ศ. 2497 ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ แห่ง [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2497/D/079/2664.PDF</ref>
 
หม่อมหลวงปิ่น มาลากุลดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม]]ตั้งแต่วันที่ [[21 กันยายน]] [[พ.ศ. 2500]] ถึง [[20 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2501]] และดำรงตำแหน่ง[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]ตั้งแต่[[พ.ศ. 2500]] ถึง [[พ.ศ. 2512]] เป็นเวลายาวนานถึง 12 ปีเศษ
 
ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2529/D/034/1.PDF</ref>
 
== สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ==
1,615

การแก้ไข