ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวยวน"

เพิ่มขึ้น 1,701 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
 
เรือนของชาวไทยวนนั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะเรียกว่า เรือนเชียงแสนหรือเรือนกาแล กล่าวคือจะมีไม้ไขว้อยู่บนหลังคาเหนือจั่ว เรือนส่วนบนจะผายออก ที่เรียกว่า เรือน อกโตเอวคอด เมื่อชาวเชียงแสนได้อพยพมาอยู่ที่สระบุรีในตอนต้นนั้น มีการปลูกเรือนกาแลอยู่บ้าง ดังที่ปรากฏในงานจิตรกรรมฝาผนังวัดจันทรบุรี จากการสอบถามคนเฒ่าคนแก่ใน ชุมชนบ้าน เสาไห้ก็พบว่า แต่เดิมนั้นมีการปลูกเรือนกาแลอยู่บ้าง
 
= อาหาร =
ชาว'''ไทยวน'''บริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก อาการคาวที่มีชื่อและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ได้แก่ แกงโฮ๊ะ ลาบ ผัดหมี่ ไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม น้ำเงี้ยว นอกจากนี้ยังมีขนมที่เป็นอาหารหวาน ได้แก่ ขนมเทียน ข้าวแตน ข้าวหลาม ข้าวต้มมัด ที่นอกจากใช้เป็นอาหารแล้วใช้เพื่อประกอบพิธีกรรมและงานบุญต่างๆ ด้วย
 
ชาว'''ไทยวน'''มักใชถัวเน่าในการทำอาหารโดยการนำถั่วเหลืองมาหนมักไว้แล้วนำมาแปรรูป เช่น ถั่วเน่าแข็บหรือถั่วเน่าแผ่น ถั่วเน่าเมอะหรือแอ๊บถั่วเน่า ซึ่งถัวเน่าแข็บนั้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น น้ำเงียว น้ำพริกตาแดง ผักกาดจอ เป็นต้น ถัวเน่าแข็บจึงได้สมญานามว่าปลาร้าแห่งล้านนา อีกด้วย
 
== อ้างอิง ==
16

การแก้ไข