ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== บุตร-ธิดา ==
; ท่านผู้หญิงตาด วงศานุประพัทธ์
 
ท่านผู้หญิงตาด วงศานุประพัทธ์ (ตาด สิงหเสนี) เป็นธิดาพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (เอม สิงหเสนี) กับคุณหญิงขลิบ ณรงค์เรืองฤทธิ์ (ธิดาเจ้าพระยาคทาธรธรนินทร์ (เยีย อภัยวงศ์))<ref name="กรมหลวงฯ">{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=อรวรรณ ทรัพย์พลอย|ชื่อหนังสือ=พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ปราชญ์ผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน|URL=|จังหวัด=กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่=สร้างสรรค์บุ๊คส์|ปี=2552|ISBN=978-974-341-578-4|จำนวนหน้า=352}}</ref> มีบุตร-ธิดา 6 คน คือ
# '''[[หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์|หลวงจรูญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์)]]''' เสกสมรสกับ หม่อมหลวงรวง สนิทวงศ์ และหม่อมหลวงฟ่อน สนิทวงศ์ ธิดา[[หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์]] มีธิดารวม 3 คน ดังนี้
## ท่านผู้หญิง[[อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา]] ภริยา[[หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร]]
ผู้ใช้นิรนาม