ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัมมาวาจา"

เพิ่มขึ้น 438 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
(moveCategory)
* ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส. "อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย".
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=9&A=0&Z=1071 พรหมชาลสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=10&A=6257&Z=6764 สัจจบรรพ มหาสติปัฏฐานสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=13&A=1607&Z=1725 อภัยราชกุมารสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=14&A=3724&Z=3923 มหาจัตตารีสกสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔]
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=22&A=5650&Z=5658 วาจาสูตร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒]
* พระนางสิริทหามายาทรงสุบินเห็น การเกิดของพระมหาบุรุษผู้มีปัญญาบารมีหรือมีปัญญามาก
* พระราชกุมารสิทธัตถเสด็จพระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาไปไน๗แคล้น หรือทรงบรรลุโพชฌงค์๗ ประการ
 
== อริยสัจ กัดฟัน กลั่นลมหายใจ อดอาหาร ==
 
* [http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=25&A=8499&Z=8534 สุภาษิตสูตรที่ ๓ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕]
 
ผู้ใช้นิรนาม