ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติ"

→‎อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก: เพิ่ม ==อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก== และข้อมูลและอ้างอิง
(เพิ่มอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก: เพิ่ม ==อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก== และข้อมูลและอ้างอิง)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
==อุทยานแห่งชาติที่สำคัญของโลก==
อุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนปีละจำนวนมาก สิบอันดับที่ถูกจัดให้เป็นอุทยานแห่งชาติยอดนิยม<ref>https://discovercorps.com/blog/top-10-national-parks-in-the-world/</ref> คือ
 
1. อุทยานแห่งชาติ Corcovado National Park ที่ประเทศ (Costa Rica)
2* 1. อุทยานแห่งชาติ Galapagos[[Corcovado National Park]] ที่ประเทศ (Ecuador)[[Costa Rica]])
3* 2. อุทยานแห่งชาติ Grand Canyon[[Galapagos National Park]] ที่ประเทศ (USA[[Ecuador]])
4* 3. อุทยานแห่งชาติ Great Barrier[[Grand ReefCanyon National Park]] ที่ประเทศ (Australia[[USA]])
5* 4. อุทยานแห่งชาติ Jim[[Great Barrier CorbettReef National Park]] ที่ประเทศ (India[[Australia]])
6* 5. อุทยานแห่งชาติ Kruger[[Jim Corbett National Park]] ที่ประเทศ (South Africa[[India]])
7* 6. อุทยานแห่งชาติ Manú[[Kruger National Park]] ที่ประเทศ (Peru[[South Africa]])
8* 7. อุทยานแห่งชาติ Tarangire[[Manú National Park]] ที่ประเทศ (Tanzania[[Peru]])
9* 8. อุทยานแห่งชาติ Tikal[[Tarangire National Park]] ที่ประเทศ (Guatemala[[Tanzania]])
10* 9. อุทยานแห่งชาติ Torres del Paine[[Tikal National Park]] ที่ประเทศ (Chile[[Guatemala]])
1* 10. อุทยานแห่งชาติ Corcovado[[Torres del Paine National Park]] ที่ประเทศ (Costa Rica[[Chile]])
 
== ความหมายของอุทยานแห่งชาติ ==
11,560

การแก้ไข