ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเอสโตเนีย"

* [[เทศมณฑลแลเน]] (Lääne) มีเมืองหลักคือ [[ฮาปซาลู]]
* [[เทศมณฑลแลเน-วิรู]] (Lääne-Viru) มีเมืองหลักคือ [[รักเวเร]]
* [[เทศมณฑลแปร์นู]] (Pärnu) มีเมืองหลักคือ [[แปร์นูปาร์นู]]
* [[เทศมณฑลเปิลวา]] (Põlva) มีเมืองหลักคือ [[เปิลวา]]
* [[เทศมณฑลรัปลา]] (Rapla) มีเมืองหลักคือ [[รัปลา]]
* [[เทศมณฑลวิลยันตี]] (Viljandi) มีเมืองหลักคือ [[วิลยันตี]]
* [[เทศมณฑลเวอรู]] (Võru) มีเมืองหลักคือ [[เวอรู]]
 
== การเมืองการปกครอง ==
{{บทความหลัก|การเมืองการปกครองของประเทศเอสโตเนีย}}
2,541

การแก้ไข