ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดพะเยา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|23
|นายประจญ ปรัชญ์สกุล
|1 ต.ค. 2560- ปัจจุบัน4 ก.ค. 2561
|
|
|-
|24
|นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (อนาคต)
|4 ก.ค. 2561-ปัจจุบัน
|}
 
447

การแก้ไข