ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหนาแน่น"

ขี้
(ือ ้่)
(ขี้)
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
:
: ''ความหนาแน่นในความหมายอื่นดูที่ [[ความหนาแน่น (แก้ความกำกวม)]]
:''ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้ขี้''
'''ความหนาแน่น''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: density, สัญลักษณ์: ρ อักษรกรีก ''โร'') เป็นการวัด[[มวล]]ต่อหนึ่งหน่วย[[ปริมาตร]] ยิ่งวัตถุมีความหนาแน่นมากขึ้น มวลต่อหน่วยปริมาตรก็ยิ่งมากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือวัตถุที่มีความหนาแน่นสูง (เช่น [[เหล็ก]]) จะมีปริมาตรน้อยกว่าวัตถุความหนาแน่นต่ำ (เช่น [[น้ำ]]) ที่มีมวลเท่ากัน
 
[[หน่วยเอสไอ]]ของความหนาแน่นคือ [[กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร]] ('''[[กิโลกรัม|kg]]/[[ลูกบาศก์เมตร|m<sup>3</sup>]]''') หรือ กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร(g\cm3)
 
''ความหนาแน่นเฉลี่ย'' (average density) หาได้จากผลหารระหว่างมวลรวมกับปริมาตรรวม ดังสมการ
: <math>\rho = \frac{m}{V}</math>
 
ผู้ใช้นิรนาม