ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย"

→‎สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ: ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ไม่ใช่สถาบันอิสระ
(→‎สถาบันอุดมศึกษาอิสระนานาชาติ: ไม่มีการใช้คำย่อนี้จริง)
(→‎สถาบันการศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ: ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ไม่ใช่สถาบันอิสระ)
| align="center" width="5%"| [http://www.pi.ac.th/]
|-
<!-- | align="center" width="3%"| 6
| width="35%"| [[ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี]]
| align="center" width="7%"| MMTC
| align="center" width="5%"| 2515
| align="center" width="15%"| [[จังหวัดสมุทรปราการ]]
| align="center" width="5%"| [http://www.mmtc.ac.th/] ไม่ใช่สถาบันอิสระ เป็นศูนย์ / วิทยาลัย / วิทยา้ขตของมหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งแต่ปี 2541 >> มหาวิทยาลัยบูรพา#สถาบันสมทบ -->
| align="center" width="5%"| [http://www.mmtc.ac.th/]
|}
 
1,796

การแก้ไข