ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ประเทศไทย)"

(ขยายข้อมูล)
 
ในอดีต
* [[สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี|สำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ]] สังกัดกรมประชาสัมพันธ์<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/E/075/13.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้แปลงสภาพภารกิจการดำเนินกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นสำนักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๕๐]</ref> (ปัจจุบันโอนกิจการพร้อมกับกับ[[สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส]] เป็นส่วนหนึ่งของ[[องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย]])
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม