ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาผู้ไท"

*เขา (เขาสัตว์) = เหา
 
2. เสียงสระ "ใ" ในภาษาไทยจำนวน 15 คำ (อีก 4 คำ คือ ใฝ่,ใคร่,หลงใหล,ใช่ ไม่มีในภาษาผู้ไท ส่วนคำว่า ใส ใช้เหมือนกันกับภาษาไทย) ออกเสียงเป็น "เออ" และสระ "ไ" บางคำก็ออกเสียงเป็น "เออ" เช่น
{| class="wikitable"
|+
!ภาษาไทย
!
!ภาษาภูไท
!
!ภาษาไทย
!
!ภาษาภูไท
!
!ภาษาไทย
!ภาษาภูไท
!ภาษาไทย
!ภาษาภูไท
!ภาษาไทย
!ภาษาภูไท
|-
|ใกล้
|
|''เค่อ''
|
|ไหน (ไส "ลาว")
|
|''เซอ, ซิเลอ, เนอเฮอ''
|
|ใต้
|''เต้อ''
|ใช้
|''เซ้อ''
|ใน
|''เนอ, เด้อ''
|-
|ใจ
|
|''เจ๋อ''
|
|ใหม่อ
|
|''เมอ''
|
|ไต
|''เต๋อ''
|ใส่
|''เซอ''
|ให้
|เห้อ
|-
|ใคร (ไผ "ลาว")
|
|''เพอ''
|
|ใหญ่
|''เญอ''
|บวม (ไค่ "ลาว")
|''เค้อ''
|ใบ
|''เบ๋อ''
|
|
4

การแก้ไข