ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรโวหาร (ภู่)"

ลบคำ
(เพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(ลบคำ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
== ประวัติ ==
=== ต้นตระกูล ===
บันทึกส่วนใหญ่มักระบุถึงต้นตระกูลของสุนทรภู่เพียงว่า บิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ [[อำเภอแกลง]] [[จังหวัดระยอง]] มารดาเป็นชาว[[จังหวัดเพชรบุรี|เพรชบุรี]] ทั้งนี้เนื่องจากเชื่อถือตามพระนิพนธ์ของ[[สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] เรื่อง ''ชีวิตและงานของสุนทรภู่'' ต่อมาในภายหลัง เมื่อมีการค้นพบข้อมูลต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ก็มีแนวคิดเกี่ยวกับต้นตระกูลของสุนทรภู่แตกต่างกันออกไป นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า ฝ่ายบิดาเป็นชาวบ้านกร่ำ เมืองแกลง จริง เนื่องจากมีปรากฏเนื้อความอยู่ใน ''[[นิราศเมืองแกลง]]'' ถึงวงศ์วานว่านเครือของสุนทรภู่ ทั้งนี้บิดาของสุนทรภู่อาจมี[[ชอง|เชื้อสายชอง]]ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในพื้นที่ ดังปรากฏว่า ''"...ล้วนวงศ์วานว่านเครือเป็นเชื้อชอง ไม่เห็นน้องนึกน่าน้ำตากระเด็น..."''<ref>องค์ บรรจุน. ''สยามหลากเผ่าหลายพันธุ์''. กรุงเทพฯ:มติชน. 2553, หน้า 129</ref> แต่เรื่องดังกล่าวก็ไม่มีหลักฐานใดสนับสนุนเพียงพอ บ้างก็ว่าอาจเป็นการเข้าใจผิด<ref>องค์ บรรจุน. ''สยามหลากเผ่าหลายพันธุ์''. กรุงเทพฯ:มติชน. 2553, หน้า 135</ref>
 
แต่ความเห็นเกี่ยวกับตระกูลฝ่ายมารดานี้แตกออกเป็นหลายส่วน ส่วนหนึ่งว่าไม่ทราบที่มาแน่ชัด ส่วนหนึ่งว่าเป็นชาว[[ฉะเชิงเทรา]] และส่วนหนึ่งว่าเป็นชาว[[เพชรบุรี|เมืองเพชรบุรี]] [[ก.ศ.ร. กุหลาบ]] เคยเขียนไว้ในหนังสือ ''[[สยามประเภท]]'' ว่า บิดาของสุนทรภู่เป็นข้าราชการแผ่นดิน[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ]] ชื่อขุนศรีสังหาร (พลับ)<ref name="pluang">เปลื้อง ณ นคร. ''สุนทรภู่ครูกวี''. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง. มิถุนายน 2542</ref> ข้อมูลนี้สอดคล้องกับบทกวีไม่ทราบชื่อผู้แต่ง ซึ่ง[[ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ]] พบที่อนุสาวรีย์สุนทรภู่ จังหวัดระยอง ว่า บิดาของสุนทรภู่เป็นชาวบ้านกร่ำ ชื่อพ่อพลับ ส่วนมารดาเป็นชาวเมืองฉะเชิงเทรา ชื่อแม่ช้อย<ref name="pramote">ปราโมทย์ ทัศนาสุวรรณ. ''เที่ยวไปกับสุนทรภู่''. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ดอกหญ้า. มีนาคม 2540.</ref> ทว่าแนวคิดที่ได้รับการยอมรับกันค่อนข้างกว้างขวางคือ ตระกูลฝ่ายมารดาของสุนทรภู่เป็นชาวเมืองเพชรบุรี สืบเนื่องจากเนื้อความใน ''[[นิราศเมืองเพชร]]'' ฉบับค้นพบเพิ่มเติมโดย[[ล้อม เพ็งแก้ว]] เมื่อ พ.ศ. 2529<ref>ล้อม เพ็งแก้ว. ''โคตรญาติสุนทรภู่'' จาก ''นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ'' มีนาคม 2529. พิมพ์รวมเล่มใน ''สุนทรภู่ - อาลักษณ์เจ้าจักรวาล'' โดย[[สำนักพิมพ์มติชน]] พ.ศ. 2547</ref>
4

การแก้ไข