ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงศักดิ์ เปรมสุข"

(add English name)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
'''“คุณทรงศักดิ์ เปรมสุข”''' สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจาก '''[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]''' ระดับปริญญาตรี จาก '''[[คณะสถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลป อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]'''|คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในปี 2523 จบหลักสูตรโครงการยุทธศาสตร์การจัดการตลาด จาก'''[[ฮาร์วาร์ด บิสิเนส สคูล ประเทศสหรัฐอเมริกา]]''' ในปี 2540 และ ผ่านหลักสูตร'''[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]'''(วปอ. รุ่น 56 ในปีภาควิชาศิลป 2557)
อุตสาหกรรม]]''' '''[[สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง]]''' ในปี 2523 จบหลักสูตรโครงการยุทธศาสตร์การจัดการตลาด จาก'''[[มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด|ฮาร์วาร์ด บิสิเนส สคูล]]''' '''[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]''' ในปี 2540 และ ผ่านหลักสูตร'''[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]]'''(วปอ. รุ่น 56 ในปี 2557)
 
== การทำงาน ==
7,903

การแก้ไข