ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดีแทค"

== คลื่นความถี่ที่ใช้งาน ==
ดีแทคมีคลื่นความถี่ถือครองมากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 เมื่อนับรวมผู้ให้บริการโทรศัพท์ในประเทศ โดยปี พ.ศ. 2561 ดีแทคถือครอง 2 คลื่นความที่คือ 2100Mhz และ 2300Mhz ซึ่งคลื่นความถี่ 2300Mhz เป็นคลื่นความถี่ที่มีแบนด์วิธกว้างที่สุดในประเทศไทยที่ 60 MHz และเป็นคลื่นความถี่ก้อนเดียวที่มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวในประเทศไทย
{| class="wikitable sortable"
{|
|+
|-
! คลื่นความถี่ !! หมายเลขช่องสัญญาณ !! จำนวนคลื่นความถี่ !! เทคโนโลยี !! ประเภท !! สถานะบริการ !! เปิดให้บริการ !! ระยะเวลาดำเนินการ
| '''850''' MHz || 5
|10 MHz|| [[UMTS]]/[[HSPA+|HSPA+ 42Mbps]] || [[3G]]
| rowspan="5" |ให้บริการอยู่|| พฤษภาคม พ.ศ.2556
|สิ้นสุด พ.ศ. 2561 (สัมปทาน)
|-
| '''1800''' MHz || 3 || 5 MHz || [[GSM]]/[[GPRS]]/[[EDGE]] || [[2G]] || rowspan="2" | ให้บริการอยู่ || กันยายน พ.ศ.2532 || rowspan="32" | สิ้นสุด พ.ศ. 2561 (สัมปทาน)
|-
| '''1800''' MHz || 3 || 2040 MHz ||[[LTE (telecommunication)|LTE 150Mbps]] || [[4G]] || พ.ศ. 2558
|-
| '''2100''' MHz || 1 || 10 MHz || [[UMTS]]/[[HSPA+|HSPA+ 42Mbps42Mbps]] || [[3G3G]] || rowspan="2" |พฤษภาคม พ.ศ.2556
| '''1800''' MHz
|3
|20 MHz|| colspan="3" | ''ไม่ได้ใช้งาน''
|-
| '''2100''' MHz || 1 || 10 MHz || [[UMTS]]/[[HSPA+|HSPA+ 42Mbps]] || [[3G]]
| rowspan="2" |ให้บริการอยู่|| rowspan="2" |พฤษภาคม พ.ศ.2556
| rowspan="2" | สิ้นสุด พ.ศ. 2570 (ใบอนุญาต)
|-
12

การแก้ไข