ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมหาเมธังกร (พรหม พฺรหฺมเทโว)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[ไฟล์:Methung.jpg|thumb|ภาพถ่ายเจ้าคุณพระมหาเมธังกร]]
{{กล่องข้อมูล พระสงฆ์ไทย
|ชื่อ = พรหม
 
พระมหาเมธังกร (พรหม พฺรหฺมเทโว) มรณภาพเมื่อวันที่ [[25 เมษายน]] [[พ.ศ. 2492]] ด้วยโรคชรา รวมอายุได้ 74 ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 3-7 เมษายน พ.ศ. 2494
[[ไฟล์:Methung-2.jpg|thumb|อนุสาวรีย์เจ้าคุณมหาเมธังกร ที่โรงเรียนเมธังกราวาส จ แพร่]]
 
==ผลงาน==
พระมหาเมธังกรเป็นพระเถระที่มีมารยาทอันดีงามจนเป็นที่โปรดปรานของ[[สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส]] และเป็นที่รักใคร่สนิทสนมของสมเด็จวัดมหาธาตุเมื่อครั้งไปอบรมการพระศาสนาและการปกครองคณะสงฆ์ที่กรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2458 พระมหาเมธังกรเป็นพระเถระผู้ทรงคุณสมบัติอันควรแก่ความเคารพสักการะอย่างสูงแห่ง คณะสงฆ์จังหวัดแพร่และประชาชนชาวแพร่
ผู้ใช้นิรนาม