ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดขันเงิน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ในหนังสือ “ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร” ระบุว่าวัดขันเงินสร้างเมื่อ พ.ศ.2369 แต่เมื่อสืบค้นหลักฐานต่างๆของจังหวัดชุมพร จากกรมการศาสนา จึงทราบว่าวัดขันเงินสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.๒๒๔๐ ในรัชกาลสมเด็จพระมหาบุรุษวิสุทธิเดชอุดม (สมเด็จพระเพทราชา) สมัยอยุธยาตอนปลาย และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/A/015/91.PdfPDF พระบรมราชโองการ เรื่องประกาศ พระราชทานวิสุงคามสีมา], เล่ม 73, ตอนที่ 15 , 14 กุมภาพันธ์ 2499, หน้า 93</ref>ครั้งหลังสุดเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙
 
== พระอุโบสถ ==
142

การแก้ไข