ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิก ==
{| class="wikitable sortable"
|+
!ระดับ
|วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
M.Sc. (Clinical Psychology)
|ได้รับการรับรองจากกรรมการวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก ให้เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวของประเทศไทยที่รวมการฝึกงานด้านจิตวิทยาคลินิก (Internship) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 25612560
|-
|มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ใช้นิรนาม