ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาณาจักรโคกูรยอ"

ย้อนการแก้ไขที่ 7493531 สร้างโดย 49.49.234.182 (พูดคุย)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนการแก้ไขที่ 7493531 สร้างโดย 49.49.234.182 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== มรดกโลก ==
เมืองหลวงและสุสานของโคกูรยอโบราณได้ลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 28 เมื่อปี พ.ศ. 2547 ที่เมืองซูโจว ประเทศจีน ไอ้ควาย เรียก จักรวรรดิ ไม รัฐอิสระ ไม่ได้เป็น เมืองขึ้น ประเทศจีน พระราชา เรียก จักรพรรดิ ควายโง่อวดฉลาด ่ใช่อาณาจักร
 
{{กษัตริย์ราชวงศ์โกคูรยอ}}
ผู้ใช้นิรนาม