ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัศนี พลจันทร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[เอกชน (นิตยสาร)|ยังเป็นอัยการชั้นผู้น้อย แม้จะโจษจันกันว่าเป็นอัยการที่ยึดมั่นในความยุติธรรม มากกว่าตัวบทกฎหมายที่ออกโดย]]
 
[[เอกชน (นิตยสาร)|รัฐบาลเผด็จการ แต่สถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น ทำให้บทกวีที่ทรงพลังของนายผี เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง]]
 
[[เอกชน (นิตยสาร)|ทั้งในหมู่ประชาชนที่สนใจการเมือง และจากกลไกของรัฐบาลที่คอยจับจ้องมองดูฝ่ายที่ถูกจัดว่าเป็นศัตรูทางการเมือง]]
ผู้ใช้นิรนาม