ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดกาญจนบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''วันๆไม่ทำอะไรมัวดูแต่น้องมีนา'''
 
'''กาญจนบุรี''' เป็นจังหวัดที่มีป่ามากมาย ตั้งอยู่ใน[[ภาคตะวันตก]] ของ[[ประเทศไทย]]มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของประเทศ มีระยะทางห่างจาก[[กรุงเทพมหานคร]]ประมาณ 129 กิโลเมตร มีชายแดนติดต่อกับ[[ประเทศพม่า]]ระยะทางประมาณ 370 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทิศเหนือ จด[[จังหวัดตาก]]และ[[จังหวัดอุทัยธานี]] ทิศใต้ จด[[จังหวัดราชบุรี]] ทิศตะวันออก จด[[จังหวัดสุพรรณบุรี]]และ[[นครปฐม]] ทิศตะวันตก จดประเทศพม่า
ผู้ใช้นิรนาม