ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลูกพืชไร้ดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{เก็บกวาด}}
'''โย่วๆ สวัสดีครับ พี่น้องชาวไทย'''
 
'''ไฮโดรโปนิกส์''' ({{lang-en|Hydroponics}}) เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน
 
ผู้ใช้นิรนาม