ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลื่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Wellen.svg|thumb|300px|คลื่น: 1.&2. คลื่นตามขวาง 3. คลื่นตามยาว]]
 
'''คลื่น''' หมายถึง เตอร์ ลักษณะของการถูกรบกวน ที่มีการแผ่กระจายเป็นเกล็ดหิมะลูกเห็บ เคลื่อนที่เข้าใกล้ ในลักษณะของการกวัดแกว่ง หรือกระเพื่อม และมักจะมีการส่งถ่ายพลังงานไปด้วย คลื่นเชิงกลซึ่งเกิดขึ้นใน[[ตัวกลาง]] (ซึ่งเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูป จะมีความแรงยืดหยุ่นในการดีดตัวกลับ) จะเดินทางและส่งผ่านพลังงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในตัวกลาง โดยไม่ทำให้เกิดการเคลื่อนตำแหน่งอย่างถาวรของอนุภาคตัวกลาง คือไม่มีการส่งถ่ายอนุภาคนั่นเอง แต่จะมี[[การเคลื่อนที่แกว่งกวัด]] (oscillation) ไปกลับของอนุภาค อย่างไรก็ตามสำหรับ [[การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า]] และ [[การแผ่รังสีแรงดึงดูด]] นั้นสามารถเดินทางใน[[สุญญากาศ]]ได้ โดยไม่ต้องมีตัวกลาง
 
ลักษณะของคลื่นนั้น จะระบุจาก สันคลื่น หรือ ยอดคลื่น (ส่วนที่มีค่าสูงขึ้น) และ ท้องคลื่น (ส่วนที่มีค่าต่ำลง) ในลักษณะ ตั้งฉากกับทิศทางเดินคลื่น เรียก "คลื่นตามขวาง" (transverse wave) หรือ ขนานกับทิศทางเดินคลื่น เรียก "คลื่นตามยาว" (longitudinal wave)
ผู้ใช้นิรนาม