ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|&nbsp;27 ||&nbsp;ลำปาง ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครลำปาง]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Seal of Lampang.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดลำปาง|ลำปาง]] ||align=right|22.17&nbsp;||align=right|54,726&nbsp;||align=right|2,468.47&nbsp;||&nbsp;[[11 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=110 ก|pages=10-15|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/110/10.PDF|date=10 พฤศจิกายน 2542|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;28 ||&nbsp;สกลนคร ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครสกลนคร]]''' ||align=center|[[ไฟล์:เทศบาลนครสกลนครSeal of Sakon Nakhon.jpgpng|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดสกลนคร|สกลนคร]] ||align=right|54.54&nbsp;||align=right|53,237&nbsp;||align=right|982.93&nbsp;||&nbsp;[[8 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2555]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=129|issue=พิเศษ 64 ง|pages=12|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นเทศบาลนครสกลนคร|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/064/12.PDF|date=5 เมษายน 2555|language=}}</ref>
|-
|&nbsp;29 ||&nbsp;พระนครศรีอยุธยา ||&nbsp;'''[[เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา]]''' ||align=center|[[ไฟล์:Ayutthaya city seal.png|60px]]||&nbsp;[[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา|พระนครศรีอยุธยา]] ||align=right|14.84&nbsp;||align=right|52,940&nbsp;||align=right|3,567.39&nbsp;||&nbsp;[[16 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2542]]<ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=116|issue=127 ก|pages=1-4|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลนครนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๔๒|url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/127/1.PDF|date=15 ธันวาคม 2542|language=}}</ref>
216

การแก้ไข