ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| en_name = Nonsang Wittayakarn School
| coordinates =
| image =[[Fileไฟล์:ตราโรงเรียนโนนสังวิทย์สังวิทยาคาร.jpgpng|200px]]
| address = | streetaddress = เลขที่ 88 หมู่ที่ 14 บ้านโนนสัง
| city = ตำบลโนนสัง [[อำเภอโนนสัง]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]]
| zipcode = 39140 [[ประเทศไทย]] {{flagicon|THA}}
| abbr = น.ส. / NS
| code = 1039760334
| establish_date = [[พ.ศ. 2517]]
(อายุ 44 ปี)
| founder =
| นักเรียน = 1,128 คน <small>ปีการศึกษา 2560</small><ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1039760334&Area_CODE=101719 จำนวนนักเรียน]</ref>
| type = [[โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]]
| group = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
}}
 
'''โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร''' ([[อักษรย่อ]] : น.ส.; [[อังกฤษ]] : Nonsang Wittayakarn School) หรือเรียกอย่างย่อ ว่า '''สังวิทย์''' เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษา|โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง]]ใน[[จังหวัดหนองบัวลำภู]] เปิดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษา ประจำ[[อำเภอโนนสัง]] [[จังหวัดหนองบัวลำภู]] อยู่ในสหวิทยาเขตบัวบาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] <ref>[http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760334&Area_CODE=101719 ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร]</ref>
 
== ประวัติโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร ==
 
{| class="wikitable"
! colspan="5" |ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3
|-
!กลุ่มสาระการเรียนรู้
!'''<small>ชื่อย่อ</small>'''
!จำนวนห้องเรียน
!จำนวนที่รับ
|-
!'''วิทยาศาสตร์'''
!'''<small>แผนวิทย์</small>'''
! colspan="1" |3 ห้องเรียน
! colspan="1" |120 คน
|-
|'''<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์</small>'''
|'''<small>วิทย์-คณิต</small>'''
|<small>3 ห้องเรียน</small>
|<small>120 คน</small>
|-
!'''ศิลปศึกษา'''
!<small>'''แผนศิลป์'''</small>
! colspan="1" |2 ห้องเรียน
! colspan="1" |80 คน
|-
| '''<small>ภาษาศาสตร์</small>'''
|'''<small>ศิลป์-ภาษา</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
| '''<small>เทคโนโลยี</small>'''
|'''<small>ศิลป์-เทคโน</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
! colspan="2" |รวม
! colspan="1" |5 ห้องเรียน
! colspan="1" |200 คน
|-
|}
 
{| class="wikitable"
! colspan="5" |ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4–6
|-
!กลุ่มสาระการเรียนรู้
60

การแก้ไข