ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2517 เวลา 13.30 น. [[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช]] และ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ]] พร้อมด้วย[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร]] และ[[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์]] ได้เสด็จพระราชดำเนิน ถึงโรงเรียนบุญวัฒนา เมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบแถวนักเรียนที่รอรับเสด็จ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เบิกตัว นายสมาน แสงมติ รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา นายสมุทร วรรณพงษ์ ศึกษาธิการ จ.นครราชสีมา และนายเทิดศักดิ์ รัตนมณี ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ซึ่งรอรับเสด็จอยู่เข้าเฝ้าฯ และเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่พลับพลาที่ประทับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งทรงศีล เสร็จแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกราบบังคมทูลถวายรายงานประวัติโรงเรียนบุญวัฒนา จนได้เวลาอันเป็นปฐมฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินขึ้นสู่อาคารเรียน เพื่อทรงเจิมแผ่นป้ายดวงฤกษ์แล้วจึงเสด็จไปยังห้องเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนบุญวัฒนา หลังจากนั้นนายบุญธรรม และนางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ได้เข้าเฝ้าฯ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนา ว่า
 
{{คำพูด| จำนวนนักเรียนในปีการศึกษาหน้าจะมีเท่าไหร่}}
}}
 
ครูใหญ่โรงเรียนบุญวัฒนากราบบังคมทูลว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในปีการศึกษาหน้าจะมีนักเรียนประมาณ 1,000 คน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”
'''การเสด็จมาในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนบุญวัฒนา จำนวน 54,500.00 บาท''' (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) พระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังความปิติโสมนัสยิ่งแก่โรงเรียนบุญวัฒนา และชาวเมืองนครราชสีมาทั้งปวงที่มาเฝ้ารอรับเสด็จในโอกาสนี้.[[ไฟล์:ตรามงกุฏบุญวัฒนา.png|thumbnail|left|ตราประจำโรงเรียนบุญวัฒนา|100px]]
 
== เพลงประจำโรงเรียน ==
 
เพลงประจำโรงเรียนบุญวัฒนา คือ '''มาร์ชบุญวัฒนา'''
 
1. มาร์ชบุญวัฒนา
 
2. บุญวัฒนาอัญมณีแห่งโคราช (มาร์ชเดิมของโรงเรียน)
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน (ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย) ==
|}
 
== รายนามผู้บริหารโรงเรียนบุญวัฒนา ==
 
{| cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|}
 
== อาคารในโรงเรียนบุญวัฒนา ==
 
{| class="wikitable"
|}
 
== คณะในโรงเรียนสี ==
โรงเรียนบุญวัฒนา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษจึงได้แบ่งการปกครองเป็น 2 ระบบคือ ระดับชั้นและคณะ(สี) โดยแบ่งออกเป็น 6คณะ เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมดูแลนักเรียน
 
'''ดังนั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 ถือว่าเป็นการสิ้นสุดของคณะราชาวดี คณะปัทมาและคณะราชพฤกษ์ นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป'''
 
==กิจกรรมนักเรียนภายในโรงเรียนบุญวัฒนา==
{| class="wikitable"
!ที่
|}
 
== บุคลที่มีชื่อเสียงที่จบการศึกษาจากโรงเรียนบุญวัฒนา ==
* [[ธงชัย ประสงค์สันติ]] (ธง) พิธีกรรายการ[[คุณพระช่วย]]
* [[เวนย์ ฟอคคอร์เนอร์]] นักแสดง
15,631

การแก้ไข