ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไชย ขุนศรีรักษา"

=== ละครโทรทัศน์ ===
* 2534 ด้วยเนื้อนาบุญ ช่อง 7 รับบทเป็น
* 2534 กะลาก้นครัว ช่อง 7
* 2536 [[วันนี้ที่รอคอย]] ช่อง 7 รับบทเป็น ภูสินทร (เมืองเทพ)
* 2537 [[ล่า (ละครโทรทัศน์ไทย)]] ช่อง 5 รับบทเป็น ไอ้ชุ่ย
ผู้ใช้นิรนาม