ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
}}
{{ราชวงศ์ไทย}}
 
'''หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์''' (ประสูติ:24 ตุลาคม พ.ศ. 2476) พระนามลำลอง ท่านหญิงนิด เป็นพระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช]]กับหม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา และเป็นพระนัดดา[[สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช]]
ผู้ใช้นิรนาม