ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์"

→‎ขบวนรถไฟ: แก้ไขบวนรถที่หยุด รับ-ส่ง ผู้โดยสาร
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(→‎ขบวนรถไฟ: แก้ไขบวนรถที่หยุด รับ-ส่ง ผู้โดยสาร)
==ขบวนรถไฟ==
===ขบวนรถที่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร===
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถหยุดรับส่งผู้โดยสารทั้งหมด 22 ขบวน แบ่งเป็น รถด่วนพิเศษ 8 ขบวน รถด่วน 2 ขบวน รถเร็ว 8 ขบวน และรถธรรมดา 4 ขบวน ดังนี้
* [[รถด่วนพิเศษทักษิณ|ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ "ทักษิณ"]] ที่ 3537/3638 {{สรฟ|กรุงเทพ}} - {{สรฟ|บัตเตอร์เวอร์ธสุไหงโก-ลก}} - กรุงเทพ
 
* [[รถด่วนพิเศษระหว่างประเทศ|ขบวนรถด่วนพิเศษทักษิณระหว่างประเทศ]] ที่ 3745/3846 กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่{{สรฟ|ปาดังเบซาร์}} - กรุงเทพ
* ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 4139/4240 กรุงเทพ - ยะลา{{สรฟ|สุราษฎร์ธานี}} - กรุงเทพ
- สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ
* ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 3941/4042 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี{{สรฟ|ยะลา}} - กรุงเทพ
* ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 41/42 กรุงเทพ - ยะลา - กรุงเทพ
* ขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางที่ 43/44 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
* ขบวนรถด่วนที่ 85/86 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - {{สรฟ|นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี}} - กรุงเทพ
* ขบวนรถเร็วที่ 167/168 กรุงเทพ - {{สรฟ|กันตัง}} - กรุงเทพ
* ขบวนรถเร็วที่ 169/170 กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ - ยะลา - ชุมทางหาดใหญ่ - กรุงเทพ
* ขบวนรถเร็วที่ 171/172 กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่ - {{สรฟ|สุไหงโก-ลก - ชุมทางหาดใหญ่}} - กรุงเทพ
* ขบวนรถเร็วที่ 173/174 กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ
* ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 {{สรฟ|ธนบุรี}} - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี
* ขบวนรถธรรมดาที่ 255/254 ธนบุรี - {{สรฟ|หลังสวน}} - ธนบุรี
===ขบวนรถทดลองหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร===
 
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถไฟทดลองหยุดเพื่อการโดยสาร 2 ขบวน ดังนี้
* [[รถด่วนพิเศษทักษิณารัถย์|ขบวนรถด่วนพิเศษ "ทักษิณารัถย์"]] ที่ 31/32 กรุงเทพ - {{สรฟ|ชุมทางหาดใหญ่}} - กรุงเทพ '''(ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 14 พฤษภาคม 2561)'''
===ขบวนรถที่ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร===
สถานีรถไฟประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถที่ไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีประจวบคีรีขันธ์มี 42 ขบวน ดังนี้
* ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ - {{สรฟ|ตรัง}} - กรุงเทพ
 
* ขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศที่ 35/36 กรุงเทพ - {{สรฟ|บัตเตอร์เวอร์ธ}} - กรุงเทพ
* ขบวนรถด่วนที่ 83/84 กรุงเทพ - {{สรฟ|ตรัง}} - กรุงเทพ
===ขบวนรถจอดรอทำขบวน===
สถานีประจวบคีรีขันธ์มีขบวนรถจอดรอทำขบวน 2 ขบวน คือ
1,165

การแก้ไข