ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรมันคาทอลิกในประเทศไทย"

|- style="background:#cccccc"
|-
! '''ข้อมูล''' || '''พ.ศ. 2555'''<ref name="ปฏิทิน2556">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2556/2013'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2556'''<ref name="ปฏิทิน2557">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2557/2014'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2557'''<ref name="ปฏิทิน2558">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2558/2015'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2559'''<ref name="ปฏิทิน2559">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2560'''<ref name="ปฏิทิน2560">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref> || '''พ.ศ. 2561'''<ref name="ปฏิทิน2560">''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2018/2561'', กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3</ref>
|-
| ชาวคาทอลิก || 363,463 || 367,978 || 369,636 || 379,347 || 380,374 || 379,975
|-
| บาทหลวงประจำมิสซัง || 497 || 504 || 496 || 530 || 533 || 534
|-
| บาทหลวงนักบวช || 227 || 289 || 287 || 315 || 323 || 324
|-
| [[ภราดาฆราวาส|ภราดา]] || 113 || 113 || 122 || 111 || 111 || 116
|-
| [[นักพรตหญิง|ภคินี]] || 1,493 || 1,503 || 1,473 || 1,479 || 1,448 || 1,439
|-
| โบสถ์ || 499 || 501 || 501 || 506 || 515 || 517
|-
|}