ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง"

|-
| [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะรัฐศาสตร์]] <small>(Faculty of Science)</small>
| 302 กรกฎาคมพฤศจิกายน พ.ศ. 25172516
| {{color box|#FF0000}} [[สีแดง]]
| [http://www.pol.ru.ac.th/ RUPC]
|-
| [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง|คณะเศรษฐศาสตร์]] <small>(Faculty of Economics)</small>
| 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516
| {{color box|#BF00FF}} [[สีม่วง]]
| [http://www.eco.ru.ac.th/ RUEC]
|-
| [[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง|บัณฑิตวิทยาลัย]] <small>(Graduate School)</small>
538

การแก้ไข