ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

| บิดา = [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์]]
|มารดา = หม่อมเขียน สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
| คู่สมรส = ท่านผู้หญิงตาด วงษานุประพัทธ์<br>[[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)|หม่อมบาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา]]<br>หม่อมอุบะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
| บุตร-ธิดา = 14 คน
| relatives =
ผู้ใช้นิรนาม