ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขประจำตัวประชาชนไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ 223.24.172.102 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tvcccp)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ตัวเลขหลักที่ 11 ถึงหลักที่ 12 ==
{{หลักเลขประจำตัวประชาชนไทย|11=เปิด|13=ปิด|อธิบาย=แสดงตัวเลขหลักที่ 11-12}}
หมายถึงลำดับที่ของบุค
หมายถึงลำดับที่ของบุคคลในแต่ละกลุ่มประเภทเป็นการจัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไรในกลุ่มของบุคคลนั้น ๆ
 
== ตั ==
== ตัวเลขหลักที่ 13 ==
ตัวเลขหลักที่ 13 เป็น[[ตัวเลขตรวจสอบ]]ความถูกต้องของเลขทั้ง 12 หลักแรก
 
ผู้ใช้นิรนาม