ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*บ้านปากปวน หมู่ที่ 11
*บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 12
 
==สภาพทั่วไปของตำบล==
          มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๔ ตร.กม.  หรือประมาณ ๒๒,๖๓๕ ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  
 
 
==ข้อมูล สถานที่สำคัญของตำบล ==
 
 
==จำนวนประชากรของตำบล==
          จำนวนประชากรในเขตเทศบาล-คน  และจำนวนหลังคาเรือน - หลังคาเรือน
 
==ข้อมูลอาชีพของตำบล==
          ทำไร่  ทำสวน ทำนา
 
==ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล==
*เทศบาลตำบลปากปวน
*โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวน
ผู้ใช้นิรนาม