ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเคลื่อนไหวทางการเมือง"

การแสดสิทธิหรือเรียกร้องเกี่ยวกับทางการเมือง
(Alphama Tool)
(การแสดสิทธิหรือเรียกร้องเกี่ยวกับทางการเมือง)
 
'''การเคลื่อนไหวทางการเมือง''' เป็น[[การเคลื่อนไหวทางสังคม]]ในด้านของ[[การเมือง]] โดยมีการจัดภายใต้ประเด็นใดประเด็นหนึ่งหรือหลายประเด็นเพื่อรวมตัวกลุ่มคน โดยการเคลื่อนไหวทางการเมืองมีเป้าหมายในการผลักดันแนวคิดทางการเมืองให้กับ[[ประชาชน]]ในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมีผลกระทบกับบุคคลหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเอกชนหรือประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะเมื่อมีการเรียกร้องหรือมีการประชุมเกี่ยวกับทางการเมืองก็ล้วนต้องส่งผลกระทบขยายวงกว้างออกไปเรื่อยๆซึ่งก็ล้วนแต่จะมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงไปใน ๒ ลักษณะ คือทางที่ดีและไม่ดี
 
 
[[หมวดหมู่:การเคลื่อนไหวทางสังคม]]
ผู้ใช้นิรนาม