ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แคนตาลูป"

 
== การเผยแพร่สู่ประเทศไทย ==
แคนตาลูปเผยแพร่เข้ามาใน[[ประเทศไทย]]เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2478 โดยนำมาปลูกที่[[จังหวัดเชียงใหม่]] แต่ไม่ได้ผลเนื่องจากแตงเป็นโรคตายเสียส่วนมาก ต่อมา ปี พ.ศ. 2493 - 2499 ได้นำมาทดลองปลูกที่เกษตรกลางบางเขน ([[มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]ในปัจจุบัน) ปรากฏว่าได้ผลดี โดยเฉพาะแคนตาลูปพันธุ์ริโอโกลด์ จาก[[สหรัฐอเมริกา]] ให้ผลบางผลมีน้ำหนักถึง 4 กิโลกรัม<ref>{{cite web |title=FruitFits|url=https://www.fruitfits.com/ผลไม้ลดความอ้วน-8-ชนิดสุดอร่อยสุดอร่อย/|accessdate=2017-17-08}}</ref> จึงได้มีการขยายการปลูกออกไปเรื่อยๆ แต่เพิ่งได้ผลดีและปลูกกันเป็นอาชีพ แคนตาลูปเป็นผลไม้ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนไทย แหล่งที่ปลูกแคนตาลูปได้ผลดีในปัจจุบัน คือ [[อำเภออรัญประเทศ]] [[จังหวัดสระแก้ว]] [[เขตลาดกระบัง]] [[กรุงเทพมหานคร]] และที่จังหวัดเชียงใหม่
|accessdate=2017-17-08}}</ref> จึงได้มีการขยายการปลูกออกไปเรื่อยๆ แต่เพิ่งได้ผลดีและปลูกกันเป็นอาชีพ แคนตาลูปเป็นผลไม้ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของคนไทย แหล่งที่ปลูกแคนตาลูปได้ผลดีในปัจจุบัน คือ [[อำเภออรัญประเทศ]] [[จังหวัดสระแก้ว]] [[เขตลาดกระบัง]] [[กรุงเทพมหานคร]] และที่จังหวัดเชียงใหม่
 
== ลักษณะทั่วไป ==
ผู้ใช้นิรนาม