ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิศาสตร์ไต้หวัน"

วรรคตอน
(แก้ไขตามนโยบายจีนเดียว)
(วรรคตอน)
 
== การปกครอง ==
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด (Constitutional Democracy) และมีประธานาธิบดี (President) เป็นประมุขของประเทศ มีนายกรัฐมนตรี (Premier) เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลบริหารประเทศ
 
== อ้างอิง ==
34

การแก้ไข