ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำวิเศษณ์"

(ย้อน 1 การแก้ไขของ 58.9.133.21 (พูดคุย): ไม่มีความหมาย.ด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
1. ''ลักษณวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์ที่บอกลักษณะต่าง ๆ เช่น
*บอกชนิดสี เช่น เหลือง แดง
*บอกขนาด เช่น ใหญ่ เล็กหรรมเล็ก
*บอกสัณฐาน เช่น กลม แบน
*บอกกลิ่น เช่น หอม เหม็น
ผู้ใช้นิรนาม