ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปดิวรัดา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|-
| 8
| 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
| 6.70
|-
| 9
| 10 กุภาพันธ์ พ.ศ. 2559
| 5.81
|-
| 10
| 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
| 7.20
|-
| 11
| 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
| 7.55
|-
| 12
| 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
| 7.57
|-
| 13
| 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
| 7.06
|-
362,482

การแก้ไข