ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธะเคมี"

'''พันธะเคมี''' ([[ภาษาอังกฤษ| อังกฤษ]] : Chemical Bond) คือ
แรงยึดเหนี่ยวที่เกิดขึ้นระหว่าง[[อะตอม]]หรือกลุ่มของอะตอมเพื่อเกิดเป็นกลุ่มที่เสถียรและเป็นอิสระในระดับโมเลกุล ลักษณะเฉพาะที่สำคัญของพันธะเคมีใน[[โมเลกุล]]คือจะปรากฏในบริเวณระหว่าง[[นิวเคลียส]]ของอะตอม ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนอยู่ในช่วงที่เหมาะสม ซึ่งอาจจะเกิดเป็น[[พันธะโควาเลนต์|พันธะโคเวเลนต์]] [[พันธะไอออนิก]] หรือ[[พันธะโลหะ]] ได้ อนึ่ง การศึกษาเรื่องพันธะเคมีทำให้สามารถเข้าใจและทำนายสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสารได้
ผู้คิดค้นพันธะเคมี baconฮิลเลอร์ กิตงาย ไอ้นิวัดอีนัด
 
กิตงาย
 
==ดูเพิ่ม==
ผู้ใช้นิรนาม