เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ]]
[[หมวดหมู่:วัดในจังหวัดชุมพร]]
[[หมวดหมู่:วัดไทยในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย]]
{{โครงวัดไทย}}
130

การแก้ไข