ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เวลาออมแสงยุโรปตะวันออก"

 
 
* [[ประเทศบัลแกเรีย]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2522]]
* [[ประเทศไซปรัส]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2522]] ยกเว้น [[นอร์เทิร์นไซปรัส]] ยกเลิกตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2559]]
* [[ประเทศเอสโตเนีย]]ระหว่างปี [[พ.ศ. 2524]]-[[พ.ศ. 2531]] ใช้[[เวลามอสโก|เวลาออมแสงมอสโก]] เปลี่ยนมาใช้เวลาออมแสงยุโรปตะวันออกเป็นมาตรฐานในปี [[พ.ศ. 2532]]
* [[ประเทศฟินแลนด์]]ใช้เป็นมาตรฐานตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2524]]
ผู้ใช้นิรนาม