ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศูนย์สัมบูรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ภาพ:Absolute_zeroLRyusaki.gif|frame|การเปรียบเทียบจุดเดือด จุดเยือกแข็งของน้ำและจุดศูนย์สัมบูรณ์ของหน่วยวัด เซลเซียส ฟาเรนไฮต์และเคลวิน]]
'''ศูนย์สัมบูรณ์''' (absolute zero) หมายถึง อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นคือ -273 [[องศาเซลเซียส]] -459 [[องศาฟาเรนไฮต์]] หรือ 0 [[เคลวิน]] เป็นอุณหภูมิที่โมเลกุลของสารไม่มีพลังงานจลน์ ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถสร้างสภาพศูนย์องศาสัมบูรณ์ขึ้นมาได้จริง ปัจจุบันได้นิยามศูนย์องศาสัมบูรณ์ไว้ว่า เป็นอุณหภูมิที่อนุภาคทุกชนิดหยุดการเคลื่อนไหวอย่างสิ้นเชิงตามหลัก[[กลศาสตร์ควอนตัม]] ดังนั้นศูนย์สัมบูรณ์จึงน่าจะเป็นอุณหภูมิที่โมเลกุลของสารสั่นน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งแทบไม่ต้องพิจารณาปริมาตรของ[[แก๊ส]] ณ อุณหภูมินี้เลย เพราะแก๊สจะกลายเป็นของเหลวไปก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงถึงตำแหน่งนี้
 
[[หมวดหมู่:อุณหภูมิ]]
131,032

การแก้ไข