ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ตกที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2524"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พลอากาศเอก บัญชา เมฆวิชัย - รองปลัด[[กระทรวงกลาโหม]]
* นายสุนทรเทพ ศรีเวศร์ - ผู้สื่อข่าวกรมประชาสัมพันธ์
* ''ไม่ทราบนาม''ร.ต.อ.องอาจ -สุวรรณกูฐ นักบินที่ 1
* ''ไม่ทราบนาม''ร.ต.อ.สิทธิไกร -หลักคงคา นักบินที่ 2
* จ.ส.ต.ธานินทร์ สิทธิราชา ช่างอากาศยาน
* ''ไม่ทราบนาม'' - ช่างเครื่อง
*
* ''ไม่ทราบนาม'' - ช่างเครื่อง
 
==อ้างอิง==
29

การแก้ไข