ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความทรงจำแห่งโลก"

 
==ประเทศไทย==
สำหรับในประเทศไทย มีสิ่งที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นความทรงจำแห่งโลกทั้งสิ้น 5 รายการได้แก่
* [[พ.ศ. 2546]] - '''[[ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง]]''' (ศิลาจารึกหลักที่ 1)
* [[พ.ศ. 2552]] - '''[[เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม
* [[พ.ศ. 2554]] - '''[[จารึกวัดโพธิ์]]''' ใน[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]]
* [[พ.ศ. 2556]] - '''[[บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]]''' ระหว่างปี [[พ.ศ. 2447]] - [[พ.ศ. 2547]]
* [[พ.ศ. 2560]] - '''[[ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับ]]'''
 
{| class="wikitable sortable"
|- bgcolor="efefef"
! ชื่อภาษาไทย
! ชือภาษาอังกฤษ
! ปีขึ้นทะเบียน
! ที่ตั้ง
! อ้างอิง
|-
|-
* [[พ.ศ. 2546]] -| '''[[ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง]]''' (ศิลาจารึกหลักที่ 1)
| The King Ram Khamhaeng Inscription
|align="center"| 2546 (2003)
| [[พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร]] [[กรุงเทพฯ]]
|align="center"| <ref>{{cite web| title= The King Ram Khamhaeng Inscription |url= http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=22955&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2009-09-07}}</ref>
|-
* [[พ.ศ. 2552]] -| '''[[เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]''' เอกสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสยาม (พ.ศ. 2411-2453)'''
| Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868–1910)
|align="center"| 2552 (2009)
| [[หอสมุดแห่งชาติ]] กรุงเทพฯ
|align="center"| <ref>{{cite web| title= Archival Documents of King Chulalongkorn's Transformation of Siam (1868-1910) |url= http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=27290&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2009-09-07}}</ref>
|-
| '''[[จารึกวัดโพธิ์]]'''
| Epigraphic Archives of Wat Pho
|align="center"| 2554 (2011)
*| [[พ.ศ. 2554]] - '''[[จารึกวัดโพธิ์]]''' ใน[[วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร]] กรุงเทพฯ
|align="center"| <ref>{{cite web| title= Epigraphic Archives of Wat Pho |url= http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-3/epigraphic-archives-of-wat-pho/l |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2011-08-01}}</ref>
|-
* [[พ.ศ. 2556]] -| '''[[บันทึกการประชุมของสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์]]''' ระหว่างปี [[พ.ศ. 2447]] - [[พ.ศ. 2547]]
| The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences
|align="center"| 2556 (2013)
| กรุงเทพฯ
|align="center"| <ref>{{cite web| title= The Minute Books of the Council of the Siam Society", 100 years of recording international cooperation in research and the dissemination of knowledge in the arts and sciences |url= http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-minute-books-of-the-council-of-the-siam-society-100-years-of-recording-international-cooperation-in-research-and-the-dissemination-of-knowledge-in-the-arts-and-sciences/ |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2014-06-26}}</ref>
|-
* [[พ.ศ. 2560]] -| '''[[''ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับ]]''' ''
| The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collections
|align="center"| 2560 (2017)
| กรุงเทพฯ
|align="center"| <ref>{{cite web| title= The Royal Photographic Glass Plate Negatives and Original Prints Collection
|url= http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-7/the-royal-photographic-glass-plate-negatives-and-original-prints-collection/ |publisher=UNESCO Memory of the World Programme |accessdate=2017-12-11}}</ref>
|-
|}
<!-- ไม่เป็นระเบียบ
==รายชื่อความทรงจำแห่งโลก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้==
37,183

การแก้ไข