ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ยามักการ"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
 
=== ใช้เพื่อแสดงว่าพยัญชนะนี้เป็นพยัญชนะซ้อน ===
พยัญชนะซ้อน คือ พยัญชนะที่จะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเป็นเสียง อะ เพียงเล็กน้อย แล้วเสียงตัวหลังเต็มเสียง เช่น คำว่า เขม่า จะถูกเขียนเป็น เข๎ม่า เพราะมันอ่านว่า ขะ (เปล่งเสียงอะออกมาเพียงเล็กน้อย) - เหม่า เพื่อแสดงว่ามันเป็นพยัญชนะซ้อน คำที่ปรากฏการใช้พยัญชนะซ้อนมีอยู่มากมาย ยกตัวอย่างเช่น
 
'''เข๎ม่า'''
1,631

การแก้ไข